Schüssler celzouten

Een gemakkelijke, directe manier om je gezondheid te verbeteren en je energieniveau te verhogen, is het werken met Schüssler celzouten. Dit zijn geen medicijnen, maar lichaamsidentieke voedingsstoffen die via de slijmvliezen rechtstreeks door je cellen kunnen worden opgenomen. Daarom werkt het zo effectief.

De Duitse homeopaat dr. Schüssler ontdekte dat elke cel in je lichaam behoefte heeft aan specifieke voedingsstoffen om goed te functioneren. Hij zocht in de 19e eeuw naar een eenvoudige manier om het lichaam te ondersteunen en ontdekte dat alle lichaamscellen twaalf verschillende soorten zouten nodig hebben. Als er tekorten ontstaan aan één of meerdere zouten, leidt dit tot gezondheidsklachten. Dat zijn de basiscelzouten. Later werden er 15 celzouten aan dit rijtje toegevoegd en kennen we nu 27 verschillende celzouten, alle met een specifieke werking. Schüsslertherapie gaat uit van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Door zieke cellen te voorzien van de juiste celzouten, worden ze gestimuleerd om voldoende voedingsstoffen op te nemen en zichzelf te herstellen.

Mineralen

Normaal gesproken krijg je voldoende mineralen binnen via evenwichtige voeding, maar dat gebeurt niet altijd. Door intensief sporten, stress, onvoldoende goede voeding of een ongunstige levensstijl, kan er dus een tekort aan bepaalde mineralen in je lichaam ontstaan. Dan krijg je bijvoorbeeld krampen of spanning in je schouders.

Meestal herstelt de balans zich vanzelf. Als dat niet lukt kunnen er – afhankelijk van de duur en de zwaarte van het tekort – lichamelijke ongemakken en ziektes ontstaan of breidt een bestaande ziekte zich uit en stapelen tekorten op. Het lichaam zoekt altijd een nieuwe balans, ook al is dit op een lager energieniveau. Bij lang aanhouden van een tekort kan er gedragsverandering en zelfs karakterverandering optreden. Goede voeding en een goede mineralenbalans zijn dus van groot belang!

Mineralentekorten zijn te herkennen aan gezichtskenmerken, zoals rode vlekken in je nek of opgezwollen wallen onder je ogen, maar ook aan patronen in emoties en gedrag. Neerslachtigheid, futloosheid, overactiviteit, onstabiliteit, niet helder kunnen denken, hoge eisen aan jezelf stellen en slapeloosheid zijn een kleine greep uit klachten die je kunt krijgen van mineralentekort.

In een persoonlijk consult onderzoeken we samen aan de hand van een vragenlijst en gezichtsanalyse welke celzouten je lichaam nodig heeft om de balans te herstellen en het energieniveau omhoog te brengen.

Schüsslertherapie is geen geneeswijze en celzouten zijn geen vervangers van medicijnen.
Schüssler celzouten hebben een ondersteunende functie bij herstel.
Raadpleeg altijd je arts bij ernstige klachten en ziekten.