Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen.

Deelname aan de lessen is volledig op eigen risico. World of Chi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.

Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan World of Chi door te geven.

Indien je twijfelt of je in staat bent de normale lichamelijke inspanningen te verrichten die bij een Chi Neng Qigong-les worden gedaan, neem dan voor advies contact op met je huisarts en/of behandelend arts.

Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je huisarts en/of behandelend arts over het al dan niet volgen van Chi Neng Qigong. Meld medische klachten of nieuwe ontwikkelingen aan de docent voorafgaand aan de les.

Deelname aan de les betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Lidmaatschap en betaling

Losse lessen, proeflessen, 10-lessenkaarten of abonnementen zijn online via de website verkrijgbaar. Na betaling kun je jezelf aanmelden voor de gewenste les.

Er is een mogelijkheid vrijblijvend een proefles te volgen. Deze is online eenmalig aan te kopen via de website.

Aanmelden voor de les via de website is noodzakelijk in verband met beschikbare plaatsen in de lesruimte.

Bij een 10-lessenkaart of abonnement wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven. Hervatten van de lessen op de kaart of het abonnement in overleg met World of Chi.

Inschrijven bij World of Chi en aanmelden van een les gaat online via de website. Dit kan tot 2 uur voor de geplande les bij voldoende plaats.

Afmelden van een geplande les kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les. Daarna wordt het volledige bedrag voor de les in rekening gebracht.

Een afgemelde les kan ingehaald worden tijdens de geldigheidsduur van de 10-lessenkaart of abonnement.

Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

Nieuwe cursisten kunnen op elk moment in het seizoen instromen.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt World of Chi zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren, totdat de betalingsverplichting is voldaan.

Wijzigingen

World of Chi behoudt zich het recht voor een les zonder opgave van redenen te annuleren.

Indien door World of Chi één of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen worden verrekend of terugbetaald.

World of Chi behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. De prijswijziging gaat slechts na afloop van de geldigheidsduur van de reeds aangekochte lessenkaart of abonnement in.